The ever-changing needs

With rising competition, increased price pressure and decreasing loyalty, the deciding factor for many companies is no longer the product or the price but the ability to engage and listen to customers and employees.

Too many projects are launched based on mere assumptions, and many initiatives are not taken because companies do not capture signals from the market fast enough.

De hastigt skiftende behov

Med stigende konkurrence i markedet, øget prispres og faldende loyalitet er den afgørende faktor for mange virksomheder ikke længere produktet eller prisen men at engagere sig og lytte til kunder og medarbejdere.

Mange skibe sættes i søen baseret på formodninger – og mange initiativer tages ikke, fordi virksomhederne ikke har fanget signalerne hurtigt nok fra markedet.

Få gratis bog om Customer Experience

Klik her for at få bog gratis om Customer Experience

Kursus og undervisning i InMoment Platformen

Vi tilbyder løbende kurser og undervisning i InMoment Platformen med udgangspunkt i dine konkrete behov. Ring og hør nærmere.

Læs mere